• HASZNÁLJA MÁR A BIZSERGETŐ-ÉGŐ ÉRZÉS MEGJELENÉSEKOR!

  • LERÖVIDÍTI A GYÓGYULÁSI FOLYAMATOT ÉS A FÁJDALOM IDŐTARTAMÁT.

Adatvédelmi irányelvek

A www.telviran.hu internetes portál felhasználásának feltételei és adatvédelmi irányelvei

A honlap látogatásával Ön korlátozás nélkül tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a magyar jog szerint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint a szerzői jogról szóló törvényi és egyéb szabályozásnak, valamint elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

Ezeket a szabályokat az EGIS NyRt. magára nézve is kötelezőnek tartja.

A honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, az oldalak böngészésével egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi és elfogadja a nyilatkozatban foglalt feltételeket.

Ön a honlap látogatásával egyidejűleg egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára. Tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntesnek minősülő szolgáltatása.

Az EGIS NyRt. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi és szerzői jogi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli.

Az EGIS NyRt. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az EGIS NyRt. olyan alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az EGIS NyRt. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje adatai törlését, melyhez a technikai lehetőséget az EGIS NyRt. a honlapon található iránymutatás szerint biztosítja.

Az EGIS NyRt. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e- mailben értesítse, egyúttal biztosítja Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Felelősség korlátozása, kizárása

Az EGIS NyRt. honlapját látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy

  • a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi;
  • a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért,
  • kárért a részvénytársaságot, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli;
  • az EGIS NyRt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse;
  • a honlap más honlaphoz is kapcsolódhat, melyek használhatóságát a társaság ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja.

A szerzői jogra valamint a látogatói közlésekre vonatkozó kitételek

A honlapon található valamennyi információra- ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó információkat is – a szerzői jogok az EGIS NyRt-t illetik meg.

Ön az EGIS NyRt. honlapjáról kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg bármely formában információt. Az ilyen módon felhasznált oldalakon továbbra is kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat.

Az EGIS NyRt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál teljes tartalmát Ön, vagy más harmadik személy nyilvános, vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben nem használhatja fel, nem módosíthatja.

A honlap portál rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is ide értve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy engedélynek.

A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek a társaság tulajdonai, azokkal kapcsolatos minden jogot fenntartunk és üzleti céllal senki nem használhatja fel.

Harmadik fél tulajdonában lévő információkért nem vállalunk szavatosságot, azok felhasználásához, letöltéséhez a harmadik fél tulajdonos hozzájárulása szükséges.

Ön ezennel egyetértően elfogadja és tudomásul veszi, hogy az EGIS NyRt. portáljára küldött valamennyi közlést társaságunk nem bizalmas – kivéve a személyes adatokat – és vagyoni értékkel nem bíró információként kezeli, az amit Ön honlapunkra küld az EGIS NyRt. tulajdonába kerül ellenérték fizetése nélkül, melyet a társaság szabadon, korlátozás nélkül bármely célra felhasználhatja, közzé teheti.

Az Ön információit nem vagyunk kötelesek megőrizni, és arra válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

Tiltjuk – a fő oldalunkra mutató linkek kivételével -a linkek elhelyezését előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, miként tilos az oldalak keretezése is.